Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015μία φορά προσπάθησα να σε περιγράψω στο τετράδιο μου και δεν τα κατάφερα πολύ καλά.